29.05.2021—22.11.2021
Centre Pompidou-Metz
Metz, FR


Alina Szapocznikow
Chiara Parisi, Anne Horvath